A prumuzione

19 mars 2021Lauren Giudicelli

Quandi u pedinu ghjunghje à l'altru capu di a scacchera,(c7 in c8)...

... si pò prumove in ogni pezza,fora di u Rè.

Lorsque le pion arrive à l’autre bout de l’échiquier (c7 en c8)...
... il peut se promouvoir en toutes pièces, sauf en Roi.

Esempi