Muvimentu di e pezze - U Cavallu

19 mars 2021Jean-Philippe Orsoni

U Cavallu salta in “L”. Agguanta nant’à a cantarella induv’ellu ghjunghje.

Le Cavalier saute en “L”. Il capture sur sa case d’arrivée.